Program Kulturní Consulát 202308. 10. 2023 Recitál: Narozeniny s KEJSSI, aneb 22 let v básni

23. 09. 2023 17:00 Vernisáž: Lenka Kindelmanová - Probuzení (hudební doprovod: MASWAKKA JAZZ TRIO); Workshop zážitkové tvorby od 14h.

30. 08. 2023 Vernisáž: Lukáš Kliment - Fotomaličkosti

25. 07. 2023 Vernisáž: Jiří Poslední - Noční pohovor

24. 05. 2023 Vernisáž: Tom Kůs, Milenky mého otce