Tom Kůs, vernisáž 24. 05. 2023

Foto: Petr Jiras, Sluneční atelier